Font Alpha L2  Alpha L2

  Waarom Alpha L2?

  Aankoop

  Overeeenkomst

  Contact

    

Waarom Alpha L2?

Goed handschriftonderwijs is een basis voor een succesvol verloop van het alfabetiseringsproces. Als het schrift (het produceren van letters) veel moeite blijft kosten, komt een cursist maar moeilijk toe aan het schrijven van woorden, zinnen en teksten. Een cursist die leert om vloeiend en met gemak letters te schrijven kan zijn aandacht richten op alle andere taken die bij het schrijven horen: woorden analyseren en spellen, zinnen en teksten opbouwen. Hij leest makkelijker doordat hij de verschillen en overeenkomsten tussen letters beter kent.

Op welke manier verschilt het lettertype Alpha L2 van de andere lettertypen?
Meestal wordt er voor volwassen alfabetiseringscursisten een drukletter (bijvoorbeeld Century Gothic of Comic Sans MS) gebruikt, en geen lopend blokschrift. Drukletters zijn ontwikkeld om te printen en te lezen. Een lopend blokschrift daarentegen is bedoeld om met de hand geschreven te worden en je kunt de letters in één, hooguit twee vloeiende bewegingen op papier zetten.
Alpha L2 is een computerfont, maar benadert zoveel mogelijk het lopend blokschrift en ondersteunt het alfabetiseringproces. Letters kunnen vloeiend geschreven worden en de verschillen tussen letters zijn heel duidelijk.

Vloeiend schrijven

Met Alpha L2 wordt vloeiend schrijven op verschillende manieren bevorderd.
 • Veel letters hebben een lusje dat de overgang naar de volgende letter vergemakkelijkt:


 • De letters g, j en y hebben allemaal dezelfde krul, die wijst in de richting van de daarop volgende letter:

  Times New Roman Century Gothic Alpha L2


 • Alpha L2 heeft geen voetjes (serifs oftewel schreven), zoals veel drukletters.
 • De 'e' heeft geen hoekje, maar is rond:

  Times New Roman Century Gothic Alpha L2

 • De 't' heeft een eenvoudige en herkenbare vorm:

  Times New Roman Century Gothic Alpha L2  b of d ?

  Bij drukletters kunnen letters elkaars spiegelbeeld zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de b en de d. Dit levert problemen op met letterherkenning en met de schrijfwijze (startpositie en schrijfbeweging).
  Deze letters zijn elkaars exacte spiegelbeeld (een cirkel met een verticale lijn):  Deze letters verschillen in vorm en kunnen beiden in één vloeiende beweging geschreven worden (b: startpunt bovenaan de stok / d: startpunt bovenaan het rondje, dat tegen de klok in geschreven wordt):  De zones van de letters

  Om letters goed van elkaar te kunnen onderscheiden en duidelijk te kunnen schrijven, is het belangrijk om te weten welk deel van de letter in welke zone van de belijning valt. De letters hebben een primaire zone en twee secundaire zones:  Drukletters hebben een brede primaire zone en smalle secundaire zones, daardoor zijn verschillen tussen letters minder duidelijk:

  Times New Roman Century Gothic Alpha L2


  De grenzen van de zones kunnen worden aangegeven met hulplijnen. De belijning wordt meegeleverd in het lettertype Alpha L2. Ook is er de mogelijheid om een kantlijn in te stellen. U kunt een huisje in de kantlijn zetten en de drie zones illustreren door ze de namen 'kelder, begane grond en zolder' geven. De belijning is uitgebreid getest in alfabetiseringsgroepen. Hierbij bleek de huidige vorm (een doorlopende grondlijn en twee onderbroken hulplijnen) het meest duidelijk voor de cursisten. Voor de overzichtelijkheid zijn alleen de lijnen weergegeven die echt nodig zijn. Met deze lijnen wordt voorkomen dat de letters die veel op elkaar lijken met elkaar worden verward (zie de afbeeldingen hieronder: een schrijfproduct op 'normale' belijning en de hulplijnen in Alpha L2):